BORANG PERMOHONAN ONLINE

   
 PERINGATAN
 1. Sila isikan semua ruang yang bertanda *
 2. Sila pastikan semua maklumat adalah tepat sebelum anda menghantar borang.
 3. Untuk memohon program Diploma & Ijazah i-CATS, sila klik di sini.

MAKLUMAN:

Ambilan Januari 2019
Tarikh Pendaftaran: 14 Januari 2019

Kursus yang ditawarkan:
1. Pengurusan Pejabat (Tahap 2)
2. Penyeliaan Pengurusan Pejabat (Tahap 3)
3. Rekaan Grafik (Tahap 3)
4. Pengurusan Operasi Percetakan (Tahap 4)
5. Pembuatan Pakaian Wanita (Tahap 2)
6. Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 2)
7. Penyeliaan Kejuruteraan Automasi Industri (Tahap 3)

PPKS SAVTI
Kursus yang ditawarkan:
Penyeliaan dan Operasi Penanaman Kelapa Sawit

Tarikh Pendaftaran:
Ambilan 1: 19 Februari 2018
Ambilan 2: 02 April 2018
Ambilan 3: 29 Julai 2018

Untuk maklumat lanjut hubungi:
Tel: 082-361672 / 362157 / 364252 / 364198
Fax: 082-364197
Talian Bebas Tol: 1800-88-7757
Website: www.ppks.edu.my

PPKS KUCHINGPPKS MIRIPPKS MUKAHAWISARSAVTI (MIRI)
 • Peralatan Penyamanan Udara HVAC - Satu Fasa (Pemasangan, Servicing, Troubleshooting & Pembaikpulihan) - Tahap 2
 • Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC - Tahap 3
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa - Tahap 2
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa - Tahap 3
 • Operasi Sistem Komputer - Tahap 3
 • Pentadbiran Sistem Komputer - Tahap 4
 • Pengurusan Pejabat - Tahap 2
 • Penyeliaan Pengurusan Pejabat - Tahap 3
 • Pentadbiran Sistem Maklumat - Tahap 4
 • Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik - Tahap 2
 • Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik - Tahap 3
 • Pembangunan Produk Elektronik - Tahap 4
 • Desktop Publishing - Tahap 2
 • Rekaan Grafik - Tahap 3
 • Pengurusan Operasi Percetakan - Tahap 4
 • Pelukisan Pelan Mekanikal - Tahap 3
 • Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 2
 • Penyeliaan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 3
 • Pembantu Jurutera Mekatronik - Tahap 4
 • Pengurusan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 5
 • Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit - Tahap 3
 • Pembuat Pakaian Wanita - Tahap 1
 • Pembuat Pakaian Wanita - Tahap 2
 • Rekabentuk & Pengurusan Produk Elektronik - Tahap 5
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa - Tahap 2
 • Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik - Tahap 2
 • Juruteknik Sistem Komputer - Tahap 3
 • Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelengaraan Peralatan Elektronik - Tahap 3
 • Pengurusan Pejabat - Tahap 2
 • Penyeliaan Pengurusan Pejabat - Tahap 3
 • Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 2
 • Penyeliaan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 3
 • Pembantu Ahli Teknologi Mekatronik - Tahap 4
 • Pembangunan Produk Elektronik - Tahap 4
 • Pegawai Latihan Vokasional - Tahap 3
 • Pemasangan & Penyelengaraan Elektrik - Satu Fasa - Tahap 2
 • Pembuatan Pakaian Wanita - Tahap 2
 • Juruteknik Sistem Komputer - Tahap 3
 • Pembuatan Pakian Wanita - Tahap 1
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa - Tahap 3
 • Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit - Tahap 3
 • Automotif - Servis Selepas Jualan - Tahap 2
 • Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam - Tahap 3
 • Pengurusan Teknologi Kimpalan - Tahap 4
 • Automotif - Servis Selepas Jualan - Tahap 2
 • Automotif - Servis Selepas Jualan - Tahap 3
 • Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit - Tahap 3

BAHAGIAN A : KURSUS PILIHAN
* Pilihan Pertama : 
 
Pilihan Kedua : 
 
BAHAGIAN B : LATARBELAKANG PEMOHON
* Nama Penuh : 
* No. IC (MyKad) :  (cth :860929135383)
* Jantina : 
* Bangsa : 
* Agama : 
* Kewarganegaraan : 
* Alamat Rumah : 
  Poskod:  Bandar:
* Negeri : 
* Alamat Surat-menyurat : 
 
  Poskod:  Bandar:
* Negeri : 
* No. Tel (H/P) : 
* No. Tel (Rumah/Pejabat) : 
  Alamat E-mel : 
* Bagaimana anda mengetahui tentang PPKS/ICATS? : 
 
BAHAGIAN C : PENCAPAIAN AKADEMIK
* Tahap : 
* Tahun : 
BAHAGIAN D : KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
1.Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BAHAGIAN E : PENGAKUAN DIRI

Sila baca pengakuan berikut dan mengesahkannya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang tertera di dalam permohonan ini adalah benar dan lengkap. Saya akur/faham bahawa sekiranya maklumat ini didapati tidak benar serta tidak lengkap, permohonan saya akan terbatal/tertolak dengan sendirinya.
 
Type the two words: