PPKS Student Online Application Form

   
 PERINGATAN
 1. Sila isikan semua ruang yang bertanda *
 2. Sila pastikan semua maklumat adalah tepat sebelum anda menghantar borang.
 3. Untuk memohon program Sijil dan Diploma i-CATS, sila klik di sini.

MAKLUMAN

Permohonan bagi ambilan APRIL 2017 kini dibuka.

Tarikh Pendaftaran : 10 APRIL 2017

Kursus - kursus yang ditawarkan adalah:-

PPKS Kuching:
1. Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit (RB-081-3:2012)
2. Peralatan Penyamanan Udara HVAC - Satu Fasa (Pemasangan, Servicing, Troubleshooting & Pembaikpulihan) (ME-020-2:2012)
3. Desktop Publishing (PR-024-2:2012)
4. Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa (EE-320-2:2012)
5. Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik (EE-021-2:2012)
6. Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan Automasi Industri (MC-091-2-2013)
7. Pengurusan Pejabat (FB-024-2:2012)
8. Pelukis Pelan Mekanikal (MC-080-3:2013)
9. Operasi Sistem Komputer (IT-020-3:2013)

PPKS Mukah:
1. Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit (RB-081-3:2012)
2. Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa (EE-320-2:2012)
3. Operasi Sistem Komputer (IT-020-3:2013)
4. Pembuatan Pakaian Wanita (TA-011-1:2012/TA-011-2:2012)
5. Automotif - Servis Lepas Jualan (TP-300-2:2012)

AWISAR:
1. Automotif – Servis Selepas Jualan (TP-300-2:2013)
2. Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam (MC-024-3:2012)


Untuk maklumat lanjut hubungi:
Tel: 082-364252 / 364253 / 365970 / 364198
Fax: 082-364197
Talian Bebas Tol: 1800-88-7757
Website: www.ppks.edu.my

PPKS KUCHINGPPKS MIRIPPKS MUKAHAWISARSAVTI (MIRI)
 • Peralatan Penyamanan Udara HVAC - Satu Fasa (Pemasangan, Servicing, Troubleshooting & Pembaikpulihan) - Tahap 2
 • Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC - Tahap 3
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa - Tahap 2
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa - Tahap 3
 • Operasi Sistem Komputer - Tahap 3
 • Pembantu Eksekutif Jurutera Sistem - Tahap 4
 • Pengurusan Pejabat - Tahap 2
 • Penyeliaan Pengurusan Pejabat - Tahap 3
 • Pentadbiran Sistem Maklumat - Tahap 4
 • Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik - Tahap 2
 • Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik - Tahap 3
 • Pembangunan Produk Elektronik - Tahap 4
 • Desktop Publishing - Tahap 2
 • Rekaan Grafik - Tahap 3
 • Pengurusan Operasi Percetakan - Tahap 4
 • Pelukisan Pelan Mekanikal - Tahap 3
 • Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 2
 • Penyeliaan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 3
 • Pembantu Jurutera Mekatronik - Tahap 4
 • Pengurusan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 5
 • Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit - Tahap 3
 • Pembuat Pakaian Wanita - Tahap 1
 • Pembuat Pakaian Wanita - Tahap 2
 • Rekabentuk & Pengurusan Produk Elektronik - Tahap 5
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa - Tahap 2
 • Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik - Tahap 2
 • Operasi Sistem Komputer - Tahap 3
 • Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelengaraan Peralatan Elektronik - Tahap 3
 • Pengurusan Pejabat - Tahap 2
 • Penyeliaan Pengurusan Pejabat - Tahap 3
 • Perkhidmatan Sokongan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 2
 • Penyeliaan Kejuruteraan Automasi Industri - Tahap 3
 • Pembantu Jurutera Mekatronik - Tahap 4
 • Pembangunan Produk Elektronik - Tahap 4
 • Pemasangan & Penyelengaraan Elektrik - Satu Fasa - Tahap 2
 • Pembuatan Pakaian Wanita - Tahap 2
 • Operasi Sistem Komputer - Tahap 3
 • Pembuatan Pakian Wanita - Tahap 1
 • Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa - Tahap 3
 • Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit - Tahap 3
 • Automotif - Servis Selepas Jualan - Tahap 2
 • Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam - Tahap 3
 • Pengurusan Teknologi Kimpalan - Tahap 4
 • Automotif - Servis Selepas Jualan - Tahap 2
 • Automotif - Servis Selepas Jualan - Tahap 3
 • Penyeliaan & Operasi Penanaman Kelapa Sawit - Tahap 3

BAHAGIAN A : KURSUS PILIHAN
* Pilihan Pertama : 
 
Pilihan Kedua : 
 
BAHAGIAN B : LATARBELAKANG PEMOHON
* Nama Penuh : 
* No. IC (MyKad) :  (cth :860929135383)
* Jantina : 
* Bangsa : 
* Agama : 
* Kewarganegaraan : 
* Alamat Rumah : 
  Poskod:  Bandar:
* Negeri : 
* Alamat Surat-menyurat : 
 
  Poskod:  Bandar:
* Negeri : 
* No. Tel (H/P) : 
* No. Tel (Rumah/Pejabat) : 
  Alamat E-mel : 
* Bagaimana anda mengetahui tentang PPKS/ICATS? : 
 
BAHAGIAN C : PENCAPAIAN AKADEMIK
* Tahap : 
* Tahun : 
BAHAGIAN D : KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
1.Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BAHAGIAN E : PENGAKUAN DIRI

Sila baca pengakuan berikut dan mengesahkannya.

Saya mengaku bahawa maklumat yang tertera di dalam permohonan ini adalah benar dan lengkap. Saya akur/faham bahawa sekiranya maklumat ini didapati tidak benar serta tidak lengkap, permohonan saya akan terbatal/tertolak dengan sendirinya.
 
Type the two words: